Přihláška

Přihláška a souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci, z.s. a ČUS

Přihlašuji své dítě do Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci, z.s., adresa 17. listopadu 587/8, 460 15 Liberec 15 a dávám souhlas k tomu, aby klub zpracovával a evidoval osobní údaje mého dítěte včetně rodného čísla, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

Svůj souhlas poskytuji pro účely přihlášky do klubu a vedení dokumentace pro účely související s běžným chodem klubu (např. fotografie na webových stránkách oddílu, výsledkové listiny, atd.).

Dále dávám souhlas se zpracováním výše uvedených údajů České unii sportu (ČUS) a Českému badmintonovému svazu v návaznosti na klub, pro účely evidence, umístění v celorepublikových žebříčcích, hráčských licencí a fotografií pořízených v rámci turnajů a s tím vše spojené. Souhlas poskytuji na celé období působnosti dítěte v Badmintonovém klubu Technické univerzity v Liberci. Souhlas poskytuji pouze uvedenému klubu a ČUS, kteří bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. V tomto případě beru na vědomí, že i po skončení působení dítěte v Badmintonovém klubu Technické univerzity v Liberci zůstávají tyto údaje v historických záznamech beze změny.

Současně s přihláškou potvrzuji, že svému dítěti zajistím každoročně sportovní prohlídku u obvodního lékaře.

Základní údaje

Kontakt na rodiče

O BK Technické univerzity v Liberci, z.s. jsme se dověděli