Platba příspěvků na druhé pololetí sezóny 2020/2021

Platba příspěvků na druhé pololetí sezóny 2020/2021

Upozornění na změny v placení příspěvků

Vážení rodiče a hráči,
Dovolte mi vás stručně informovat o nadcházející druhé polovině sezony 2020/2021. Vzhledem k stále trvajícím vládním nařízením, jsme toho v prvním pololetí mnoho nenatrénovali a bohužel situace nám nepřeje ani dnes a výhled na rozběhnutí tréninků je zatím velmi mlhavý. Rozhodli jsme se o další kompenzaci vašich příspěvků za první pololetí a poměrnou část jsme vám převedli do pololetí druhého následujícím způsobem:
- trénink 1x týdně – 900,-
- trénink 2x týdně – 1600,-
- trénink 3x týdně – 1900,-

Rozdíl do plné výše příspěvků bude upraven podle toho, kdy se opět vrátíme zpátky do hal. V tuto chvíli prosím nic neplaťte a počkejte na další instrukce prostřednictvím našich webových stránek.
Přeji vám za klub hlavně pevné zdraví a těšíme se na viděnou na trénincích!

Martin Marek
předseda BK TU v Liberci